• h1.jpg
item01.jpg
item02.jpg

Facebook Posts

242962
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
122
47
329
241651
4021
5309
242962

Your IP: 3.236.46.172
2023-09-26 13:27

We have 120 guests and no members online

news1.png

Monday, 14 August 2023 00:10

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Monday, 08 May 2023 06:47

ประกาศระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน 2566

Monday, 20 June 2022 05:57

Facebook Post

news2.png

Monday, 14 August 2023 00:09

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Friday, 21 July 2023 09:58

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Monday, 05 June 2023 02:50

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Thursday, 01 June 2023 08:06

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน...

Wednesday, 31 May 2023 08:09

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน...

Wednesday, 09 September 2020 06:58

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

Sunday, 30 August 2020 09:37

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่สมัครออนไลน์...

news3.png
ข่าวกิจกรรม

Tuesday, 01 September 2020 20:01

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ครู จำนวน 3 คน นักเรียน...

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

90

ทอง

11

1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 

1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 

2

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

80.2

ทอง

36

1. นางสาวจิดาภา  โลดแจ้ง
2. นางสาวพรสวรรค์  เถาชารี
3. เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช
 

1. นายอนุชา  มีภูคำ
2. นางสาวปิยนุช  แฮนหลุน
 

3

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

71.5

เงิน

38

1. น.ส.จิตรกัญญา  งอยภูธร
2. นายชาลิสา  ชะนะแสบง
3. นายวรรลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
5. นายเจริญชัย  ประกิ่ง

1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ์
 

4

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

ม.4-ม.6

92.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยะวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
3. นายนิกร  โสรินทร์
 

5

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.1-ม.3

82

ทอง

11

1. นายอนาวิล  แก้วมะ
2. นางสาวเนตรนภา  ครุฑธะกะ
 

1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นางไอลดา  สิงหนสาย
 

6

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

90

ทอง

6

1. เด็กหญิงบุษบา  ดีโยธา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กันธุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นารถชมสา
 

1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 

7

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

84

ทอง

16

1. นางสาวจิตลดา  สายแสง
2. นางสาวศศิวิมล  แสนทวีสุข
3. นางสาวอรพิณญา  ใสยศาสตร์
 

1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายชาตรี  ไตรยราช
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

item03.jpg