ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวมะลิวัลย์ โคต่อเนตร
ครูอัตราจ้าง

นางนิรันดอม โสรินทร์
ครูอัตราจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.