กลุ่มสาระศิลปะ

 

 

 

นางสาวอรยา สิงวงษา
ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิมลรัตน์ มาระนอ
ครูผู้ช่วย

 

นายสุรชัย ไกรหลง
ครูอัตรจ้าง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241