ทั่วไป

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540676
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  540676
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเพิ่มพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamphoempittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่  6  บ้านคำเพิ่ม ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47310
โทรศัพท์ :
  042708143
โทรสาร :
  042708143
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057178491427
กลุ่มโรงเรียน :
  
อปท. :
  เทศบาลตำบลโคกภู
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
  33 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 15:15 น.)

แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
แผนที่บน Google Map 16.996253200,103.96316620

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา