ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

Indigo Colth
Khamphoempittaya School? #SNRUEnglishProductPresent2020
Indigo Colth

00:04:10
Views: 164
Indigo Colth

คำเพิ่มพิทยานักเรียนม.6/2 อำลาครูณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร

00:03:58
Views: 595
คำเพิ่มพิทยานักเรียนม.6/2 อำลาครูณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร

เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563

00:04:15
Views: 424
เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:24
Views: 350
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:40
Views: 1733
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผลงานส่งในวิชาเรียน

mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1
mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1

00:04:44
Views: 1900
mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1

ปล่อยน้ำใส่นาน้อง-โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชั้นม.4/1 《Cover mv》

00:04:50
Views: 3195
ปล่อยน้ำใส่นาน้อง-โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชั้นม.4/1 《Cover mv》

ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:20
Views: 396
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:10:23
Views: 3293
หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.