ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

Indigo Colth
Khamphoempittaya School? #SNRUEnglishProductPresent2020
Indigo Colth


Views: 0
Indigo Colth

ผลงานส่งในวิชาเรียน

หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:10:23
Views: 3239
หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.