ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน


Views: 0

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:24
Views: 343
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:40
Views: 1649
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Indigo Colth
Khamphoempittaya School? #SNRUEnglishProductPresent2020
Indigo Colth

00:04:10
Views: 149
Indigo Colth

ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:50
Views: 343
ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผลงานส่งในวิชาเรียน


Views: 0

ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:20
Views: 366
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา