ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

Indigo Colth
Khamphoempittaya School? #SNRUEnglishProductPresent2020
Indigo Colth

00:04:10
Views: 147
Indigo Colth

คำเพิ่มพิทยานักเรียนม.6/2 อำลาครูณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร

00:03:58
Views: 584
คำเพิ่มพิทยานักเรียนม.6/2 อำลาครูณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร

เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563

00:04:15
Views: 202
เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:24
Views: 341
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:40
Views: 1638
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา


Views: 0

ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:50
Views: 327
ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผลงานส่งในวิชาเรียน

mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1
mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1

00:04:44
Views: 1887
mv เริ่มที่เพื่อน จบที่เพื่อน (โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา) ม.6/1

ปล่อยน้ำใส่นาน้อง-โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชั้นม.4/1 《Cover mv》

00:04:50
Views: 3139
ปล่อยน้ำใส่นาน้อง-โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชั้นม.4/1 《Cover mv》

ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:20
Views: 357
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:10:23
Views: 3134
หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา