item01.jpg

Facebook Posts

news2.png

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่สมัครออนไลน์ เตรียมหลักฐานมายื่นในวันที่ 15 พ.ค. 2563
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา